Μαγνητική Τομογραφία

Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας

Το Τμήμα της Μαγνητικής Τομογραφίας ( MRI ) του Medisalus είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο Μαγνητικό Τομογράφο 1,5Τ( Philips Achieva). Η Μαγνητική Τομογραφία είναι μια μη επεμβατική απεικόνιση του ανθρωπίνου σώματος που δεν ενέχει τη χρήση ακτίνων Χ, αλλά είναι τεχνική σάρωσης που βασίζεται στις αρχές του μαγνητικού συντονισμού. Δηλαδή, συνδυάζει τις ιδιότητες του ισχυρού μαγνητικού πεδίου και των ραδιοσυχνοτήτων για να παράγει λεπτομερείς εικόνες των οργάνων και των ιστών του σώματος. Εφοδιασμένος με όλες τις σύγχρονες ακολουθίες και τα τελευταία λογισμικά προγράμματα ο μαγνητικός τομογράφος πραγματοποιεί όλες τις βασικές και εξειδικευμένες εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίες σε σημαντικά περιορισμένο χρόνο εκτέλεσης. Το κέντρο μας είναι συμβεβλημένο με όλα τα ταμεία και με τον ΕΟΠΥΥ, επομένως για όσες εξετάσεις συνταγογραφούνται, ο ασθενής χρεώνεται μόνο τη συμμετοχή του για κάθε εξέταση.

 • Μαγνητική Τομογραφία εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού με και χωρίς σκιαγραφικό.
 • Εξετάσεις με τεχνικές ταχείας λήψης και υψηλής διακριτικής ικανότητας ολοκλήρου του σώματος ( Άνω Κάτω Άκρων, Θώρακος Άνω και Κάτω Κοιλίας και Σπονδυλικής Στήλης).
 • Μαγνητική Φασματοσκοπία εγκεφάλου (MR Spectroscopy) είναι μια σύγχρονη μέθοδος για την εκτίμηση της μεταβολικής δραστηριότητας του εγκεφάλου επιτρέποντας τον χαρακτηρισμό παθολογικών εστιών (όγκων, απομυελινωτικών εστιών, φλεγμονών και άλλων παθήσεων). Η εξέταση δεν συμπεριλαμβάνεται στις συνταγογραφούμενες εξετάσεις.
 • Μαγνητική Αγγειογραφία σε όλα τα αγγεία του σώματος και του εγκεφάλου με τρισδιάστατη ανασύνθεση.
 • Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς έχει καταξιωθεί τα τελευταία χρόνια ως εξαιρετικά χρήσιμη εξέταση για πολλές παθήσεις , αφού μας δίνει πληροφορίες τόσο για την ανατομία όσο και για την λειτουργία της καρδιάς.

Η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς είναι χρήσιμη σε σημαντικό αριθμό καταστάσεων όπως:

 • Σε ανεύρυσμα ή στένωση αορτής.
 • Μυοκαρδιοπάθειες.
 • Σε συγγενής (εκ γενετής) ανωμαλίες της καρδιάς.
 • Στην εκτίμηση Βαλβιδοπάθειας (στένωση και ανεπάρκεια βαλβίδων).
 • Στη περίπτωση ιστικής βλάβης μετά από έμφραγμα.
 • Αμυλοείδωση.
 • Στη διαφορική διάγνωση των όγκων καρδιάς.
 • Άλλες παθήσεις του καρδιακού μυ όπως η αρρυθμιογόνος δυσπλασία της Δεξιάς Κοιλίας κ.α.

Στο Medisalus διενεργείται η μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς σε σύστημα MR υψηλών προδιαγραφών υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου Καρδιολόγου.
Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη
Συνδυάζει ανατομικές και λειτουργικές τεχνικές για να λάβει εκείνες της πληροφορίες για τον προστάτη αδένα, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο για την ανίχνευση και την σταδιοποίηση του καρκίνου του αδένα (υπολογισμός της έκτασης του καρκίνου). Προτείνεται σε ασθενής με υψηλή τιμή PSA και αρνητική βιοψία προστάτη. Η εξέταση δεν συμπεριλαμβάνεται στις συνταγογραφούμενες εξετάσεις.

Μαγνητική Τομογραφία Μαστών

Η Μαγνητική Μαστογραφία αποτελεί πλέον σημαντικό εργαλείο για την πρώιμη διάγνωση και τη βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Έχει υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση του καρκίνου του μαστού (διηθητικό καρκίνο, high grade in situ) και υπερτερεί της μαστογραφίας στην απεικονίσει των πυκνών μαστών.

 • Πότε ενδείκνυται η Μαγνητική Μαστογραφία
 • Αξιόλογή ταυτόχρονα και τον άλλο μαστό (σταδιοποίηση)
 • Επίλυση δύσκολων διαγνωστικών προβλημάτων
 • Συμπληρωματικός προληπτικός έλεγχος (screening) για γυναίκες νεαρής ηλικίας
 • Επιλογή της κατάλληλης θεραπείας πριν από τη χειρουργική επέμβαση
 • Ανιχνεύει περιοχές υποτροπής του καρκίνου

Αποτελεί προγνωστικό δείκτη για την ανταπόκριση στη νεοεπικουρική θεραπεία ( στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται πριν από την έναρξη της θεραπείας κατά την διάρκεια της θεραπείας και μετά το πέρας της χημειοθεραπείας , πριν την έναρξη του χειρουργείου.

MRI Εντερογραφία η Εντερόκλυση

Η Μαγνητική Εντερογραφία / Εντερόκλυση θεωρείται σήμερα η καλύτερη απεικονιστική εξέταση στη νόσο του Crohn. Αποφεύγει τις επιπροβολές των ελίκων του λεπτού εντέρου και παρέχει μοναδική σκιαγραφική αντίθεση του εντερικού τοιχώματος και των παρακείμενων μαλακών μορίων.

Ενδείξεις:

 • Διάγνωση εντόπιση και επέκταση της νόσου
 • Παρακολούθηση της πορείας της νόσου
 • Αξιολόγηση ενεργότητας (ενεργός φλεγμονώδης, συριγγοποιός, ινοδενωστική κ.α.).
 • Ανάδειξη επιπλοκών (στένωση, απόφραξη, κινηματικές λήψεις (cine) για μελέτη περισταλτισμού διάκρισης οξείας από χρόνια ινώδη στένωση κ.α).

Για την εξέταση θα σας δοθούν οδηγίες προετοιμασίας από το προσωπικό του κέντρου μας.

Συστάσεις:

 • Σε ορισμένες εξετάσεις που γίνονται στο Μαγνητικό Τομογρά-φο χρειάζεται προετοιμασία και οι οδηγίες θα δίνονται από το προσωπικό του κέντρου μας.
 • Λόγω του υπάρχοντος μαγνητικού πεδίου θα πρέπει ο εξετα-ζόμενος να ενημερώσει για τυχόν παρουσία μετάλλων στο σώμα (αρθροπλαστική, βηματοδότης, ακουστικά, μέταλλα, λάμες, βαλβίδες και απινίδωτες) κ.α.
 • Ο εξεταζόμενος παραλαμβάνει τα αποτελέσματα εντός δύο ερ-γάσιμων ημερών από την ημερομηνία που πραγματοποιείται η εξέταση. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της εξέτασης αποστέλ-λονται -εφόσον ζητηθεί από τον εξεταζόμενο και χωρίς κάποια επιβάρυνση του μέσω email στο θεράποντα ιατρό του.
 • Οι εξετάσεις διενεργούνται σε υπερσύγχρονο Μαγνητικό Το-μογράφο από άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο τεχνολο-γικό και ιατρικό προσωπικό.

Συνεργασίες με ασφαλιστικά ταμεία και ιδιωτικές ασφάλειες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το ιδιωτικό πολυϊατρείο Medisalus ξεκίνησε το 2018 με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας στην ευρύτερη περιοχή των Βορείων προαστίων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Διεύθυνση:
Τατοΐου 112, 146 71 Ν. Ερυθραία
Τηλέφωνα:
210 8071915
210 8000310
Fax:
210 8000311
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ